Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Yi-Sheng Han…