Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Yi Ning Sun