Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Timmy Hung…