Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Takuya Masumoto…