Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Takumi Yamazaki…