Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Sung-Hyun Baek