Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Sulli Choi…