Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Sheila Chan…