Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Sandra Kwan Yue Ng