Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Rick Worthy…