Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Namtip Jong Ratchat Viboon