Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Mitsuaki Kanuka…