Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Kwang-gyu Kim…