Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Ko Bo-Gyeol…