Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Jin-hie Han…