Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Hye-Jun Kim…