Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Haruna Nitta…