Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Eui-Sik Oh…