Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Eiji Takemoto…