Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Chuan-Chen Yeh