Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Chieh-mei Yang…