Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Chi-Kwong Cheung…