Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Bei-Dak Lai